Dla pracodawców

Mocniejsi.pl – program on-line i telefonicznej opieki psychologicznej pracowników.

Czy twoja firma zmaga się…

z małą wydajnością pracowników?

z niską motywacją pracowników?

z komplikacjami związanymi ze zmianą kultury organizacyjnej w dobie COVID-19?

z przeszkodami w budowaniu relacji pracowniczych?

z efektywnością zatrudniania pracowników, których wciąż jest za mało, albo nie mają odpowiednich kwalifikacji?

z lojalnością i utrzymaniem pracowników, którzy zwalniają się i przechodzą do innych pracodawców?

z dużą rotacją pracowników?

z częstą absencją pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich i innych przerw w pracy?

Jeśli tak to mamy dla Ciebie nowy, idealnie wpisany w realia ery COVID-19, rodzaj benefitów pracowniczych z pakietu wellbeing!

Mocniejsi.pl – program on-line i telefonicznej opieki psychologicznej pracowników, który pozwoli każdemu pracodawcy na:

N

podwyższenie produktywności

(korzystający ze wsparcia psychologicznego pracownik, który pozytywnie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów osobistych i zawodowych, ma więcej chęci, energii i czasu do aktywności na polu zawodowym)

N

wsparcie relacji pracowniczych

(właściwe relacje pomiędzy pracownikami mają wpływ na większą efektywność ich pracy)

N

uatrakcyjnienie oferty pracy

(Mocniejsi.pl – program opieki psychologicznej pracowników wzbogaca ofertę pracodawcy i nie pozostawia go w tyle w stosunku do pozostałych pracodawców funkcjonujących na tym samym rynku zatrudnienia)

N

unowocześnienie oferty pracy

(Mocniejsi.pl – program opieki psychologicznej pracowników jest na polskim rynku nowym rodzajem benefitu pracowniczego, szczególnie istotnego w realiach ery COVID-19, w której wielu pracowników nie odnajduje się w nowych realiach codziennego funkcjonowania)

N

zmniejszenie rotacji pracowniczej

(pracownicy czerpiący korzyści z rozbudowanej oferty świadczeń pracowniczych są w stosunku do swoich pracodawców bardziej lojalni)

N

zmniejszenie absencji pracowników

(korzystający ze wsparcia psychologicznego pracownik, który pozytywnie radzi sobie z rozwiązywaniem problemów osobistych i zawodowych, ma mniejszą potrzebę i skłonność do korzystania ze zwolnień lekarskich i innych)

Udostępnienie Twoim pracownikom benefitów w postaci telefonicznych i online konsultacji psychologicznych programu Mocniejsi.pl pomoże zarówno Twoim pracownikom, jak i Twojej firmie. Wybierz dla swoich pracowników jeden z pakietów.

R

PAKIET 1

MOCNIEJSI.PL

– wsparcie psychologiczne udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00;

– max. cztery półgodzinne konsultacje psychologiczne miesięcznie dla określonego uczestnika programu (anonimowa weryfikacja uczestnika po numerze karty);

– karta Mocniejsi.pl dla każdego uczestnika.

R

PAKIET 2

MOCNIEJSI.PL PREMIUM

– wsparcie psychologiczne udzielane przez siedem dni w tygodniu (pon.-pt. w godz. 10:00-18:00, sb.-nd. w godz. 10:00-14:00);

– max. sześć półgodzinnych konsultacji psychologicznych miesięcznie dla określonego uczestnika programu (weryfikacja uczestnika po numerze karty);

– karta Mocniejsi.pl Premium dla każdego uczestnika;

– raport dla pracodawcy anonimowo wskazujący na ilości i obszary problematyki poruszanej z pracownikami podczas konsultacji psychologicznych (jeden raport co pół roku).

Wzbogać ofertę swoich benefitów pracowniczych o Mocniejsi.pl – program opieki psychologicznej pracowników. Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy!

kontakt

Skontaktuj się z nami

15 + 4 =

    +48 732 99 66 77
    kontakt@mocniejsi.pl

Translate »