Treść raportu ADP „Workforce View in Europe 2019” wskazuje, że Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami w całej Europie.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że stres znacząco utrudnia pracę. Duża część pracowników podaje stres, jako barierę większej produktywności i motywacji, a także przyczynę ogólnego zmęczenia i drażliwości.

Nie mogliśmy pozostać na to obojętni. Uświadomiliśmy sobie, że kondycja psychiczna polskich pracowników, a więc właściwie każdego z nas, przekłada się na wyniki polskich firm i całej naszej gospodarki. Dlatego postanowiliśmy pomóc jednym i drugim. Szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy potrzebują nowych możliwości i efektywnych rozwiązań, które wesprą ich w tym trudnym czasie. Dlatego stworzyliśmy Mocniejsi.pl jako rodzaj benefitu pracowniczego. Obok tradycyjnego dostępu do zajęć fitness, siłowni czy pakietu medycznego, proponujemy tak potrzebną dzisiaj opiekę i wsparcie psychologiczne pracowników. Każdy pracownik, który jest uczestnikiem programu Mocniejsi.pl ma swobodny dostęp do konsultacji online lub telefonicznych z doświadczonym psychologiem.

Przystąpienie polskich pracodawców do programu Mocniejsi.pl i umożliwienie swoim pracownikom konsultacji psychologicznych, a następnie powrotu przez nich do stanu spokoju i równowagi psychicznej, jest rozwiązaniem, dzięki któremu wkrótce mamy nadzieję opuścić niechlubne ostatnie miejsce w rankingu najbardziej zestresowanych pracowników Europy.

Translate »