Jak wskazują najnowsze badania, coraz więcej polskich pracowników na co dzień boryka się ze stresem, który ma silny wpływ na ich samopoczucie, motywację i efektywność. Z czasem stres może powodować pogorszenie się zdrowia psychicznego, w tym pojawienie się depresji, a także sprzyjać rozwojowi chorób serca czy obniżeniu odporności. Dlatego tak istotna jest profilaktyka i świadomość zagrożeń związanych z nadmiernym stresem, także wśród pracodawców.

Wychodząc temu naprzeciw, stworzyliśmy program ochrony psychologicznej pracowników Mocniejsi.pl jako nowy rodzaj benefitu pracowniczego, realizowanego w formie rozmów online i rozmów telefonicznych pracowników z doświadczonymi psychologami.

Nasza oferta dedykowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, zatrudniających po kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób, jak również do mikro- i małych przedsiębiorców.

Na rynek w Polsce przygotowaliśmy dwa pakiety świadczeń, w ramach których nasz zespół doświadczonych psychologów pozostawał będzie w gotowości do udzielania pracownikom naszych klientów wsparcia psychologicznego:

  • pakiet Mocniejsi.pl, w ramach którego każdy pracownik korzystający z tego pakietu ma możliwość rozmowy z psychologiem cztery razy w miesiącu, od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00, 
  • pakiet Mocniejsi.pl Premium, który umożliwia każdemu z pracowników będącemu posiadaczem tego pakietu sześciokrotną w skali miesiąca konsultację z psychologiem, siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00, a także w soboty i niedziele w godz. 10:00-14:00.

Każdy z uczestników obu pakietów otrzyma indywidulanie oznaczoną kartę Mocniejsi.pl lub Mocniejsi.pl Premium.

Jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy z każdym pracodawcą w Polsce.

Translate »